Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 123W sumie: 135440

Ogólnopolski Przegląd Koronik 2016

GALERIA ZDJĘĆ » Ogólnopolski Przegląd Koronik 2016

    W dniach 23-25 września 2016 roku w Supraślu odbyło się spotkanie laureatów XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik połączonego z Konkursem na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,, Z dziejów OSP”.
     
Na XXIII Ogólnopolski Konkurs Kronik zgłoszono 88 kronik strażackich w 139 tomach w  tym:
69 Ochotniczych Straży Pożarnych (z 1 zakładową OSP), 7 Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, 6 Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, 2 Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 3 inne (tj. Złota Księga Sztandarów, Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP, Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego).
Biorąc pod uwagę właściwość terytorialną na przedmiotowy konkurs zgłoszono: 17 kroniki z województwa łódzkiego,15 kronik z województwa wielkopolskiego, 12 kronik z województwa mazowieckiego, 8 kronik
z województwa śląskiego, 7 kronik z województwa podlaskiego, po 5 kronik
z województwa dolnośląskiego i lubelskiego, po 4 kroniki z województwa opolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, po 3 kroniki z województwa małopolskiego i zachodniopomorskiego,1 kronika z województwa pomorskiego.
Jury w składzie:mgr Anna Przybylska – przewodniczący,
dr Krzysztof A. Latocha – sekretarz, mgr Jerzy Przybylski – członek, oceniając zgłoszone na konkurs kroniki brało pod uwagę:
- koncepcję kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP,
- stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania działalności lokalnych środowisk,
- poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych,
- autentyczność i obiektywizm zapisów,
- poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów,
- poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.
Oceny kronik przedstawiają się następująco:
- 20 kronik wzorowych,
-22 kronik wyróżniających,
-28 kronik poprawnych,
- 12 kronik za udział
      
 Nie poddano ocenie 6 kronik, ze względu na ich udział w zeszłorocznym Ogólnopolskim Konkursie Kronik, co uniemożliwia dokonanie oceny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, stanowiący załącznik do Uchwały 113/16/2009 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 23.10.2009 r.
            Uroczyste nagrodzenie laureatów Konkursu odbyło się w niedzielę w Auli MAGNA Uniwersytetu Medycznego w Pałacu Branickich w Białymstoku. Referaty podczas spotkania wygłosili:
- Dr Janusz Gmitruk „ 1050. rocznica Chrztu Polski”
- Prof. Piotr Matusak „Jubileusz 95-lecia Związku, rola Bolesława Chomicza w kreowaniu ogólnopolskiego ruchu strażackiego”
- Prof. Adam Cz. Dobroński „Historia regionu”
- Andrzej Lechowski „Organizowanie się ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku i regionie, inicjatywy władz miasta”.