Wprowadzenie Relikwii Św. Floriana do Kościoła Parafialnego w Kuczynie

Wprowadzenie Relikwii Św. Floriana do Kościoła Parafialnego w Kuczynie

04 czerwca 2021 r. miało miejsce. Wprowadzenie Relikwii Św. Floriana do Kościoła Parafialnego w Kuczynie. Po zbiórce pododdziałów i wprowadzeniu ich wraz z Pocztami Sztandarowymi do świątyni rozpoczęła się Uroczysta Koncelebra Pontyfikalna – Liturgia Mszy Świętej pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego – Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej. Wśród wielu Gości Honorowych byli między innymi: st.Więcej oWprowadzenie Relikwii Św. Floriana do Kościoła Parafialnego w Kuczynie[…]

Stanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Stanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Zarząd Główny ZOSP RP przyjął 20 maja br. uchwałę dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej. ZOSP RP z uznaniem przyjął zapowiedź zmiany stanowiska rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o OSP. Związek negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej orazWięcej oStanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej[…]

OSP – Potencjał Młodych. Dowiedz się, jak zostać dobrym liderem w swojej jednostce! Zaproszenie na wydarzenie

OSP – Potencjał Młodych. Dowiedz się, jak zostać dobrym liderem w swojej jednostce! Zaproszenie na wydarzenie

OSP – Potencjał Młodych. Dowiedz się, jak zostać dobrym liderem w swojej jednostce! Zaproszenie na wydarzenie   Jesteś osobą młodą i aktywnie działasz w swojej jednostce? Należysz do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej albo jesteś jej opiekunem? Zarządzasz jednostką OSP bądź w przyszłości chciałbyś to robić? OSP – Potencjał Młodych to coś dla Ciebie! To nowatorski projektWięcej oOSP – Potencjał Młodych. Dowiedz się, jak zostać dobrym liderem w swojej jednostce! Zaproszenie na wydarzenie[…]

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP  dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line. Problematykę zawartą w w/w dokumencieWięcej oKonsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej[…]

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP – ORKIESTRY, MDP

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP – ORKIESTRY, MDP

Aktualny stan prawny Utworzenie ochotniczej straży pożarnej, które jest stowarzyszeniem wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się istnienie OSP jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Istota stowarzyszenia została zawarta w art. 2 ustawy Prawo oWięcej oMateriały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP – ORKIESTRY, MDP[…]

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności przedłużono: o 3 miesiące – czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o którychWięcej oPrzedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych[…]