III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej oraz pierwsza edycja targów eksportu „Export Expo”

Niniejszym  informujemy o organizacji III edycji Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej edycji targów eksportu „Export Expo”, które odbędą się w dniach 29-31 maja 2019 roku, na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy.

III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej i targi „Export Expo” to wydarzenia towarzyszące targom  China Homelife Poland, stwarzające warunki do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przewidujemy, za pośrednictwem Izb Gospodarczych, zaproszenie blisko 2000 przedstawicieli handlowych z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz około 3000 polskich przedsiębiorców.

Tak liczny  udział samorządu gospodarczego to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej.

Kongres to miejsce do  nawiązania stałej współpracy samorządu gospodarczego z sąsiadami z zagranicy.

Już dziś zapraszamy Pana Prezesa do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia targów oraz Kongresu w dn. 29.05.2019 o godz. 10.00 w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy oraz Gali Kongresu i Targów o godz. 18.00 w dn. 29.05.19 r.

Równocześnie zwracamy się z propozycją zorganizowania przyjazdu członków OSP i zainteresowanych przedsiębiorców na te wydarzenia. W ramach zaproszenia zapewniamy pokrycie kosztów transport autokarem, wyżywienie (poczęstunek powitalny a w drodze powrotnej 30 zł na osobę na ciepły posiłek) oraz udział w targach i seminariach kongresowych. Licząc na  przyjęcie zaproszenia prosimy o wskazanie roboczego kontaktu do osoby, odpowiadającej za współpracę gospodarczą oraz organizację przyjazdu grupy zorganizowanej przedsiębiorców.

Osoba odpowiedzialna za współpracę: Patrycja Pęksa  mail patrycja@wig.wa.pl , tel. 669832841.

Z naszej strony mogą Państwo liczyć na popularyzację przedsięwzięć organizowanych przez OSP wraz z obejmowaniem patronatem Waszych i rekomendowanych inicjatyw. Do dyspozycji oddajemy serwisy prasowe skierowane do mediów oraz przedsiębiorców. Materiały można przesyłać do redaktora Grzegorza Pawlaka e-mail pawlak@wig.waw.pl.

 

Serdecznie pozdrawiam

 

Marek Traczyk

Prezes zarządu

 

 

 

 

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Założenia Kongresu

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy międzynarodowej podmiotów gospodarczych
  • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie

oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,

  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych

w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Organizatorzy spodziewają się obecności około 300 osób, w tym przedstawicieli około 60 zagranicznych

i 110 krajowych izb gospodarczych oraz uczelni. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani współpracą gospodarczą oraz zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Program  Kongresu jest na stronie http://kongresgospodarczy.org

 

 

Targi „Export Expo” to naturalny etap rozwoju największych targów w Europie Centralnej

i Wschodniej, China HomeLife Poland, którym towarzyszą. Dzięki temu udało się stworzyć wyjątkowe forum promocji  produktów i usług eksportowych polskich przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę obecność ponad 2000 handlowców importerów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Chin, dokładamy wszelkich starań do najwyższej jakości ekspozycji polskich ofert eksportowych. Dodatkowym atutem dla wystawców jest zapewnienie ze strony chińskiej udziału w targach „Export Expo”  co najmniej 200 importerów z Chin.

Informacja o targach znajduje się na stronie: http://exportexpo.eu

 

DRUKI NA ODZNACZENIA

Drodzy Druhny i Druhowie!

Przypominamy o nowych drukach na odznaczenia. Druki bez deklaracji na przetważanie danych osobowych (RODO) nie będą przyjmowane.

Wicej informacji na stronie: http://www.zosprp.pl/?q=content/odznaki-i-wyroznienia

Poniżej druki do pobrania:

Wniosek i deklaracja – nadanie sztandaru – do edycj

Wniosek o zbiorowy – nadanie odznak za wysługę – do edycji

Podlaski Krzyż Floriański wniosek. -wniosek o odznaczenie aktualny

Wniosek o zbiorowy – nadanie odznak za wysługę – do edycji

wniosek_o_nadanie_odznak – WNIOSEK NOWY

Wniosek_o_nadanie_odznaczenia Wzorowy Strażak – do edycji

Wniosek_o_nadanie_odznaczenia RODO

 

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie wniosków. Wnioski nadawane przez ZG ZOSP RP w Warszawie prosimy wypełniać komputerowo.
Przypominamy, że wnioski bez opinii Prezesa Powiatowego ioraz podpisu RODO – nie będą przyjmowane.

XVIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Indywidualnych Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Szachach. Turniej objęty jest patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawidliwości , Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Komendanta Głównego Policji.

W dniach 3-7.04.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Villa Daglesia” w Pokrzywnej odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach organizowane przez Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Impreza służy integracji przedstawicieli służb mundurowych, a także ma na celu wyłonienie Mistrza Polski Służb Mundurowych w Szachach w 2018 roku.

Zgłoszenia zawodników należy przesyłać do dnia 3 kwietnia 2018 roku na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, fax 77 40 92 101.

Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału!

Udostępniono możliwość podpisywania sprawozdania finansowego profilem zaufanym

Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Oznacza to, że sprawozdanie musi być sporządzone w formie jednego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego (np.: format word), pliku graficznego (np. jpg, pdf). Do tej pory takie sprawozdanie musiało być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

Powyższe stanowisko sprawiało, że wszyscy członkowie zarządu OSP zobowiązani byli do uzyskania możliwości składania podpisów elektronicznych, co w istotny sposób mogło obciążyć finansowo OSP, bądź jej członków.

Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji opracowało narzędzie umożliwiające podpisanie sprawozdania finansowego przez członków zarządów bezpłatnym podpisem elektronicznym – profilem zaufanym (e-puap).

Uwaga:
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z rozporządzeniem do ustawy o rachunkowości (czyli składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia i informacji dodatkowej – zgodnych z wzorem Ministerstwa Finansów) nie dotyczy tych organizacji, które skutecznie zawiadomiły w styczniu 2018 r.lub 2017 r.naczelnika urzędu skarbowego o przejściu na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK). Składają one jedynie CIT – 8 do Urzędu Skarbowego.

 

Instrukcja