III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej oraz pierwsza edycja targów eksportu „Export Expo”

Niniejszym  informujemy o organizacji III edycji Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej edycji targów eksportu „Export Expo”, które odbędą się w dniach 29-31 maja 2019 roku, na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy.

III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej i targi „Export Expo” to wydarzenia towarzyszące targom  China Homelife Poland, stwarzające warunki do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Podobnie jak w poprzednich edycjach przewidujemy, za pośrednictwem Izb Gospodarczych, zaproszenie blisko 2000 przedstawicieli handlowych z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz około 3000 polskich przedsiębiorców.

Tak liczny  udział samorządu gospodarczego to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej.

Kongres to miejsce do  nawiązania stałej współpracy samorządu gospodarczego z sąsiadami z zagranicy.

Już dziś zapraszamy Pana Prezesa do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia targów oraz Kongresu w dn. 29.05.2019 o godz. 10.00 w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy oraz Gali Kongresu i Targów o godz. 18.00 w dn. 29.05.19 r.

Równocześnie zwracamy się z propozycją zorganizowania przyjazdu członków OSP i zainteresowanych przedsiębiorców na te wydarzenia. W ramach zaproszenia zapewniamy pokrycie kosztów transport autokarem, wyżywienie (poczęstunek powitalny a w drodze powrotnej 30 zł na osobę na ciepły posiłek) oraz udział w targach i seminariach kongresowych. Licząc na  przyjęcie zaproszenia prosimy o wskazanie roboczego kontaktu do osoby, odpowiadającej za współpracę gospodarczą oraz organizację przyjazdu grupy zorganizowanej przedsiębiorców.

Osoba odpowiedzialna za współpracę: Patrycja Pęksa  mail patrycja@wig.wa.pl , tel. 669832841.

Z naszej strony mogą Państwo liczyć na popularyzację przedsięwzięć organizowanych przez OSP wraz z obejmowaniem patronatem Waszych i rekomendowanych inicjatyw. Do dyspozycji oddajemy serwisy prasowe skierowane do mediów oraz przedsiębiorców. Materiały można przesyłać do redaktora Grzegorza Pawlaka e-mail pawlak@wig.waw.pl.

 

Serdecznie pozdrawiam

 

Marek Traczyk

Prezes zarządu

 

 

 

 

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

Założenia Kongresu

  • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
  • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej,
  • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy międzynarodowej podmiotów gospodarczych
  • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców,
  • propagowanie i dbałość o wysokie standardy działalności gospodarczej, norm etycznych w biznesie

oraz upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,

  • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych

w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Organizatorzy spodziewają się obecności około 300 osób, w tym przedstawicieli około 60 zagranicznych

i 110 krajowych izb gospodarczych oraz uczelni. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani współpracą gospodarczą oraz zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Program  Kongresu jest na stronie http://kongresgospodarczy.org

 

 

Targi „Export Expo” to naturalny etap rozwoju największych targów w Europie Centralnej

i Wschodniej, China HomeLife Poland, którym towarzyszą. Dzięki temu udało się stworzyć wyjątkowe forum promocji  produktów i usług eksportowych polskich przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę obecność ponad 2000 handlowców importerów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz Chin, dokładamy wszelkich starań do najwyższej jakości ekspozycji polskich ofert eksportowych. Dodatkowym atutem dla wystawców jest zapewnienie ze strony chińskiej udziału w targach „Export Expo”  co najmniej 200 importerów z Chin.

Informacja o targach znajduje się na stronie: http://exportexpo.eu

 

DRUKI NA ODZNACZENIA

Drodzy Druhny i Druhowie!

Przypominamy o nowych drukach na odznaczenia. Druki bez deklaracji na przetwarzanie danych osobowych (RODO) nie będą przyjmowane.

Więcej informacji na stronie: http://www.zosprp.pl/?q=content/odznaki-i-wyroznienia

Poniżej druki do pobrania:

Wniosek i deklaracja – nadanie sztandaru – do edycji

Podlaski Krzyż Floriański wniosek. -wniosek o odznaczenie aktualny

wniosek_o_nadanie_odznak „za wysługę lat” – WNIOSEK NOWY

Wniosek_o_nadanie_odznaczenia Wzorowy Strażak – do edycji

Wniosek_o_nadanie_odznaczenia RODO

 

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie wniosków. Wnioski nadawane przez ZG ZOSP RP w Warszawie prosimy wypełniać komputerowo.
Przypominamy, że wnioski bez opinii Prezesa Powiatowego i Prezesa Gminnego oraz bez podpisu RODO – nie będą przyjmowane.

XVIII Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Indywidualnych Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Szachach. Turniej objęty jest patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawidliwości , Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Komendanta Głównego Policji.

W dniach 3-7.04.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Villa Daglesia” w Pokrzywnej odbędą się Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach organizowane przez Wydział Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Impreza służy integracji przedstawicieli służb mundurowych, a także ma na celu wyłonienie Mistrza Polski Służb Mundurowych w Szachach w 2018 roku.

Zgłoszenia zawodników należy przesyłać do dnia 3 kwietnia 2018 roku na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, fax 77 40 92 101.

Zachęcamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału!

Dzień Kobiet

8 marca z okazji Dnia Kobiet w Teatrze Dramatycznym im. Aleksndra Węgierki odbyło się spotkanie kobiet słuzb mundurowych.  W programie  odbyła się prezentacja reportaż o kobietach w służbie, koncert, kwiaty i poczęstunek.

 

Udostępniono możliwość podpisywania sprawozdania finansowego profilem zaufanym

Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Oznacza to, że sprawozdanie musi być sporządzone w formie jednego pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego (np.: format word), pliku graficznego (np. jpg, pdf). Do tej pory takie sprawozdanie musiało być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.

Powyższe stanowisko sprawiało, że wszyscy członkowie zarządu OSP zobowiązani byli do uzyskania możliwości składania podpisów elektronicznych, co w istotny sposób mogło obciążyć finansowo OSP, bądź jej członków.

Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji opracowało narzędzie umożliwiające podpisanie sprawozdania finansowego przez członków zarządów bezpłatnym podpisem elektronicznym – profilem zaufanym (e-puap).

Uwaga:
Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnych z rozporządzeniem do ustawy o rachunkowości (czyli składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia i informacji dodatkowej – zgodnych z wzorem Ministerstwa Finansów) nie dotyczy tych organizacji, które skutecznie zawiadomiły w styczniu 2018 r.lub 2017 r.naczelnika urzędu skarbowego o przejściu na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK). Składają one jedynie CIT – 8 do Urzędu Skarbowego.

 

Instrukcja