Wytyczne dla PSP/OSP w zakresie transportu pacjentów szczepień jaki i personelu medycznego pacjentów

Drodzy Druhny i Druhowie!

Zamieszczamy poniżej link do pobrania Wytyczne dla PSP/OSP w zakresie transportu pacjentów do punktów szczepień jak i personelu medycznego do pacjentów

Rząd oraz przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej podejmują współpracę w realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. KPRM przekaże strażakom środki ochronne potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień. Z kolei członkowie OSP wesprą rząd w edukacji społeczeństwa oraz motywowaniu obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu.

18 grudnia list intencyjny w tej sprawie podpisali szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak.

Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązała się do przekazania Związkowi OSP RP środków ochronnych niezbędnych do realizacji procesu szczepień. Koordynacją akcji zajmie się Państwowa Straż Pożarna. Z kolei Zarząd Główny Związku OSP RP włączy się w komunikację i edukację społeczeństwa.

Wytyczne dla OSP-PSP

 

 

Informacja w sprawie kampanii zebrań

Szanowne Druhny i Szanowni Druhowie,

W załączeniu zamieszczamy informację-instrukcję w sprawie kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP i Oddziałach Związku OSP RP.
Przypominamy również, że niezbędne druki do kampanii można pobrać ze strony Związku OSP RP z zakładki Kampania sprawozdawczo-wyborcza 202/2022 http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-na-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-latach-20212022.