Oferta handlowa – Dotacja dla OSP związana z COVID – 19

W związku z dofinansowaniem OSP COVID -19 https://www.gov.pl/web/mswia/tryb-i-zasady-udzielania-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-zaangazowanych-w-udzielanie-pomocy-w-transporcie-osob-majacych-trudnosci-w-samodzielnym-dotarciu-do-punktow-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2

 
Przedstawiamy naszą ofertę i serdecznie zapraszamy do zakupów w naszym Oddziale:)

Jeżeli w ofercie nie ma asortymentu/modelu, który Państwa interesuje lub mają Państwa jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt 🙂 

Konkurs strażacki dla MDP – Bezpieczeństwo Pożarowe

 

Nasi drodzy członkowie i członkinie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z województwa podlaskiego!

            Ogłaszamy wiosenny konkurs na wideoklip/ teledysk dotyczący bezpieczeństwa pożarowego.
Waszym zadaniem jest nagrać filmik trwający maksymalnie 65 sekund na temat prewencji pożarowej.
W konkursie udział mogą wziąć członkowie MDP w wieku 10-16 lat J
Swoje wideoklipy prosimy nadsyłać na adres : bialystok@zosprp.org.pl
w treści e-maila prosimy napisać imię i nazwisko, wiek oraz nazwę
MDP do którego należy uczestnik.
Termin nadsyłania prac do 6 kwietnia (wtorek).
Zasady konkursu:
– trzymanie się ram czasowych filmiku (maksymalnie 65 sek.)
– udział osób – maksymalnie 2 osoby
Ocena prac:
Wszystkie wideoklipy umieścimy na funpage Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Podlaskiego  https://www.facebook.com/OWZOSPRPbialystok
i oceniać je będą nasi obserwujący poprzez reakcję na filmik, co da nam ogólną sumę punktów. Zwycięży osoba, która uzyska najwięcej punktów, czyli reakcji.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!!!!

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostek OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzące uproszczoną ewidencję księgową do ⏳ 31.03.2021 r. składają Deklaracje CIT-8 oraz CIT-0 do właściwego Urzędu Skarbowego
w wersji elektronicznej bądź w wersji papierowej ( zgodnie z Art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r.).
Sprawozdanie finansowe należy sporządzić i podpisać przez wszystkich członków Zarządu OSP w formie elektronicznej do ⏳31.03.2021 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości składa się z:
🖋 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
🖋 Bilansu
🖋 Rachunku zysków i strat
🖋 Informacji dodatkowej do bilansu
Do ⏳ 30.06.2021 r. jednostki OSP zatwierdzają sprawozdanie finansowe przez walne zebranie członków OSP. Nie później niż do ⏳10.07.2021 r. sporządzone w wersji elektronicznej
i podpisane elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) przez wszystkich Członków Zarządu OSP sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie, jednostka OSP musi złożyć za pośrednictwem aplikacji Ministra Finansów do Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start – aplikacja e-sprawozdania, która pozwoli przesłać sporządzone sprawozdanie.
https://www.gov.pl/…/podpisz-dokument-elektronicznie… – link do podpisywania dokumentów poprzez podpis zaufany.
i podpisać sprawozdanie finansowe.
http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-na-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-osp-w-2021-roku wykaz druków na kampanie sprawozdawczo-wyborczą w OSP 2021 r.

Przekaż swój 1 % na swoje OSP

Drodzy Druhny i Druhowie! 🙂
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2021 R. DO 30.04.2021 r.
KAŻDY Z NAS MA OBOWIĄZK ROZLICZENIA SIĘ  Z URZĘDEM SKARBOWYM.
PAMIĘTAJCIE O SWOJEJ JEDNOSTCE OSP. ZACHĘĆCIE PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH DO PRZEKAZANIA SWEGO 1 % PODATKU NA OSP.

WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212, W CELU SZCZEGÓŁOWYM NAZWĘ  I ADRES OSP 🙂 

Serdecznie zachęcamy!

To nic nie kosztuje, a zawsze może pomóc jednostce w pozyskaniu nowego sprzętu, umundurowania lub innych potrzeb:)

Co możesz zrobić, by  dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą przekazać swój 1% na Twoje OSP? 
-Pobierz poniżej ulotkę, wydrukuj, wpisz dane swojej OSP  i rozdaj ludziom lub zostaw w miejscowym sklepie/ ośrodku zdrowia lub innym miejscu publicznym za zgodą właściciela obiektu
– Udostępnij post z informacją 1 % na swojej stronie internetowej lub funpage na facebooke
– Wyślij sms do znajomych z prośbą o przekazanie 1 % na Wasze OSP, podając w treści nr KRS 0000 116 212 i nazwę Twojego OSP
– Wydrukuj plakat uzupełniając danymi swojego sms z prośbą o przekazanie 1 % i rozwieś w swojej miejscowości.

 

Do pobrania:

  1. Ulotka Ulotka
  2. Plakat Plakat

 

DO DZIEŁA! 🙂 

Przypominamy, że nie tylko osoby pracujące mogą przekazać swój !% podatku, ale również emeryci i renciści 🙂

Od 15 marca 2017 r. emeryci i renciści, którzy otrzymują dochody wyłącznie od organów rentowych i nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem OPP, której chcą przekazać 1% podatku.
Wzór tego oświadczenia PIT-OP został określony przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzeniem z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 539).
Podatnik będzie mógł je złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

XII Ogólnopolski Konkurs „Najlepsi z Najlepszych”

Zapraszamy wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.  W XII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2020 roku.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa – z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”. Termin przesłania zgłoszeń – do 31.03.2021r.

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz_zgloszenia MDP
  2. Regulamin MDP Regulamin MDP