Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności przedłużono: o 3 miesiące – czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o którychWięcej oPrzedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań finansowych[…]