Stanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Zarząd Główny ZOSP RP przyjął 20 maja br. uchwałę dotyczącą zajęcia stanowiska w sprawie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

ZOSP RP z uznaniem przyjął zapowiedź zmiany stanowiska rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o OSP.
Związek negatywnie zaopiniował proponowane w projekcie ustawy rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP.

Zdaniem Związku rozwiązanie systemowe powinny być zawarte w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawie o ochronie ludności.

 

Stanowisko Związku OSP RP w sprawie projektu uchwały o OSP  – do pobrania ZOSP_stanowisko_-_ustawa_OSP_20210520-1

Ankieta zbierająca opinie strażaków ochotników o projekcie ustawy o OSP  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiH5OmwDmPXn4j4E2F3RzrsOSHak5MQVGsUoJbjmc9lvHmIQ/viewform

OSP – Potencjał Młodych. Dowiedz się, jak zostać dobrym liderem w swojej jednostce! Zaproszenie na wydarzenie

OSP – Potencjał Młodych. Dowiedz się, jak zostać dobrym liderem w swojej jednostce! Zaproszenie na wydarzenie

 

Jesteś osobą młodą i aktywnie działasz w swojej jednostce? Należysz do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej albo jesteś jej opiekunem? Zarządzasz jednostką OSP bądź w przyszłości chciałbyś to robić? OSP – Potencjał Młodych to coś dla Ciebie! To nowatorski projekt Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, którego celem jest rozwiązanie problemu niedostatecznego udziału ludzi młodych w zarządzaniu w jednostkach OSP.

 

Już 27 maja, o godzinie 18:30 rozpocznie się pierwsze wydarzenie pt. Młodzi liderzy w OSP – wyzwól swój potencjał!. Biorąc udział w spotkaniu dowiesz się więcej na temat projektu, uzyskasz informacje jak dołączyć do elitarnej Szkoły Liderów OSP oraz poznasz wyróżnioną drużynę w konkursie „Najlepsi z najlepszych”. Spotkanie to również idealna okazja, aby porozmawiać z członkami Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem, Teresą Tiszbierek oraz specjalnym gościem wydarzenia Marcinem Toporem – inicjatorem jednej z najgłośniejszych akcji w polskim internecie w 2020 roku #gaszynchallnege.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz znajdujący się >tutaj<. Na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem do spotkania które odbędzie się online na platformie Zoom.

 

OSP – Potencjał Młodych to projekt ZOSP RP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, którego działania skierowane są do młodzieży w OSP, osób pracujących z MDP oraz wszystkich tych, którzy zarządzają jednostkami bądź w przyszłości chcieliby to robić. Udział w inicjatywie umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania OSP, pozwala nawiązać znajomości oraz pokazuje jak ważne jest aktywizowanie młodzieży w działaniach lokalnej społeczności.

 

W ramach projektu zostanie zrealizowany pilotażowy program Szkoły Liderów OSP, gdzie stu uczestników nauczy się jak efektywnie zarządzać w OSP, rozwiązywać problemy oraz jak stać się dobrym liderem w swojej społeczności. Dodatkowo, przeprowadzone zostaną badania, dzięki którym poznamy potrzeby i oczekiwania ludzi młodych oraz kadry zarządzającej OSP. W ramach projektu powstanie specjalistyczny poradnik, będący źródłem wiedzy i inspiracji dla absolwentów Szkoły Liderów OSP oraz innych członków jednostek.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku  oraz do wzięcia udziału w naszym wydarzeniu.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów OSP organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP  dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line.

Problematykę zawartą w w/w dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

I tak;

  1. Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok I – ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICZEGO, Materiały do pobrania
Wyniki ankiety na dzień 2021.05.13 godz. 08.15 – 505 głosów
Poniżej zamieszczamy ankietę dotyczącą zakresu omawianych na konsultacjach w dniu10 maja br. W celu wzięcia udziału w jej wypełnieniu proszę o uruchomienie linku: https://forms.gle/RmAT8cCaWo2QxQ7a9
Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=SmkU2PWzMTo&list=PLF2MMqZWYZeei95SLPHLEu…

  1. Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok II – SPRAWY ORGANIZACYJNE OSP, MUNDUR, STATUT,   Materiały do pobrania
Wyniki ankiety na dzień 2021.05.13 godz. 08.15 – 229 głosów
Zachęcamy do wypełnienia ankiety podsumowującej spotkanie z 11 maja 2021. Link do ankiety: https://forms.gle/WzzMnzccAkagyASS9
Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=3-mD0aWPqhU&list=PLF2MMqZWYZeei95SLPHLEu…

  1. Blok nr 3 – „OSP – finansowanie, nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
   Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok III – OSP – finansowanie, nadzór, kontrola.  Materiały do pobrania
   Wyniki ankiety na dzień 2021.05.13 godz.06.38 – 179 głosów
   Zachęcamy do wypełnienia ankiety podsumowującej spotkanie z 12 maja 2021.Link do ankiety podsumowującej dzisiejsze spotkanie : https://forms.gle/3U4csuR4J4D9JP2t5
   Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=tFkJEddHOvs&list=PLF2MMqZWYZeei95SLPHLEu…
  2. Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP – orkiestry, MDP” – czwartek, 13 maja
  3. Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP – ORKIESTRY, MDP.

materiał do pobrania

 1. Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

 

Ocena prawna projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnejOcena prawna

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji:

Początek spotkań – godz. 17.00

 • W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
 • Uwaga: W przypadku dużej liczby zgłoszeń o możliwości zabrania głosu i kolejności decydować będzie losowanie.
 • Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
 • Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
 • Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

https://www.youtube.com/channel/UC5vpPC46oGiQFJ5RlhyfxPw

Materiały do dyskusji odnośnie wysłuchania ws. projektu ustawy o OSP. Blok IV – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA OSP – ORKIESTRY, MDP

 1. Aktualny stan prawny

Utworzenie ochotniczej straży pożarnej, które jest stowarzyszeniem wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się istnienie OSP jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Istota stowarzyszenia została zawarta w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Z art. 2 wynika, iż ustawodawca pozostawił w rękach twórców dużą swobodę w ustalaniu kształtu tworzonego stowarzyszenia. W związku z dużą dowolnością przy tworzeniu stowarzyszenia należy pamiętać, iż OSP są wyjątkowymi stowarzyszeniami. Względem OSP zastosowanie, znajduje ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która wyznacza pewne ograniczenia odnoszące się do OSP, jej członków itp.

Przy tworzeniu statutu zawsze należy sprawdzać zgodność jego postanowień z ustawą prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Statut stowarzyszenia jest podstawowym aktem wewnętrznym wyznaczającym zdolność prawną stowarzyszenia. Statut jest więc umową, do której przystępują dalsi członkowie stowarzyszenia. W zakresie działalności bezpośrednio niezwiązanej z działalnością prowadzoną przez OSP jako jednostki ochrony przeciwpożarowej OSP ma pełną swobodę w podejmowaniu działalności, jak np. prowadzenie orkiestr, MDP, dziecięcych drużyn pożarniczych, organizowanie wyjazdów, zaangażowanie w dzialalność charytatywną.

 

 1. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

W ustawie o ochronie przeciwpożarowej zadania OSP wymienione zostały przykładowo. Statuty OSP mogą dowolnie je rozszerzać. Projekt ustawy o OSP zadania spoza sfery działalności jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera w katalogu zamkniętym (art. 3), co praktycznie uniemożliwia ich rozbudowanie. Katalog ten obejmuje:

1) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności;

2) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) upowszechnianie i wspieranie formy współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610);

5) udzielanie pomocy humanitarnej, w tym pomocy socjalnej;

6) powoływanie młodzieżowej drużyny pożarniczej;

7) integrowanie społeczności lokalnej.

Brak tu miejsca m.in. na dziecięce drużyny pożarnicze, orkiestry.