XXI Piesza Pielgrzymka Służ Mundurowych na Św. Górę Grabarkę

18 sierpnia odbyła się XXVI Piesza Pielgrzymka Służb Mundurowych na Świętą Górę Grabarkę, która jest szczególnym miejscem dla wyznawców prawosławia.

Uroczystości na Świętej Górze Grabarce odbywają się corocznie i są związane ze Świętem Przemienienia Pańskiego.
18 sierpnia przedstawiciele różnych formacji mundurowych razem ze swoimi rodzinami, w tym funkcjonariusze PSP, strażacy ochotnicy oraz druhny z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Milejczyc pod przewodnictwem Prawosławnego Kapelana Krajowego Straży Pożarnej – ks. archimandryty Sergiusza, Prawosławnego Kapelana woj. podlaskiego – ks. Piotra Borowika oraz Prawosławnego Kapelana powiatu siemiatyckiego – ks. Mirosława Niczyporuka wzięli udział w wydarzeniu. 

Uwieńczeniem wydarzenia było poświęcenie krzyża, którego dokonał Jego Ekscelencja Biskup Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. 

Mobilny Punkt Szczepień podczas Wojewódzkich Obchodów Jubileuszu 100-lecia Związku OSP RP

Uprzejmie informujemy, że podczas Wojewódzkich Obchodów Jubileuszu 100-lecia Związku OSP RP, które odbędą się 20 sierpnia (piątek) w Ciechanowcu od godziny 14:00 w mobilnym punkcie szczepień będzie możliwość zaszczepienia się przeciw Covid -19 bez wcześniejszego umawiania się Akcję organizuje Grupa Ratownicza Nadzieja.
Serdecznie zapraszamy!

Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

https://www.facebook.com/wojpodlaskie

XXVI Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę – zaproszenie

XXVI Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę, wyruszy z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach 18 sierpnia 2021r.
Z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego (Pańkowskiego) Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, Decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego organizuje 26. Pieszą Pielgrzymkę Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę.

Najważniejsze punkty pielgrzymki (18 sierpnia): 
08:00 – Boska Liturgia w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
10:30 – piesza pielgrzymka do Monasteru na Św. Górze Grabarce (dystans ok. 13 km)
13:30 – postawienie i oświęcenie krzyża wotywnego na Św. Górze i udział w liturgicznych uroczystościach święta Przemienia Pańskiego w dn. 18-19.08.2021r.
[Szczegółowy harmonogram świątecznych uroczystości -> link: Grabarka – Aktualności ]

W pielgrzymce mogą wziąć udział żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze państw sojuszniczych pełniący służbę w międzynarodowych dowództwach, centrach szkolenia i jednostkach dyslokowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy Resortu Obrony Narodowej, funkcjonariusze i pracownicy: Straży Granicznej, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, Harcerze oraz urzędnicy i pracownicy innych formacji mundurowych wraz z ich rodzinami.

Pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę służy budowaniu wartości duchowych, kształceniu postaw patriotycznych i obywatelskich, wiedzy historycznej, kultywowaniu tradycji oręża polskiego oraz promocji etosu żołnierza i funkcjonariusza Rzeczypospolitej.

Nadrzędnym celem pielgrzymowania na Św. Górę Grabarkę jest tradycja niesienia wspólnego krzyża wotywnego, połączona z modlitwą w intencji pokoju na świecie i zawierzeniu Opiece Bożej naszej Ojczyzny.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i uczestnictwa w pielgrzymce!

 

Koordynator ds. organizacji i zabezpieczenia duszpasterskiego pielgrzymki
ks. ppłk Łukasz GODUN
kom.: 727 401 745
fax: 261 847 745
e-mail 1: ordynariat.info@gmail.com
e-mail 2: l.godun@ron.mil.pl