Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP – edycja 2022

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in.  kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej np. działania związane z przeciwdziałaniem czy zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, jak również ratownictwo specjalistyczne, akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia, zawody, koncerty itp. W roku 2021 Związek OSP RP obchodził 100-lecie istnienia i działalności, zachęcamy do  przedstawienia organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych (przedszkola, kl. I-IV i kl. V-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe).

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny.

eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;

 

Finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2022 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest strażacka służba oczami innych: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie 🙂

Regulamin i karta zgłoszenia

Nowy projekt ustawy o OSP – zapraszamy do zgłaszania uwag

Na witrynie internetowej Komendy Głównej PSP opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych datowana na 11 października br.

Tekst nowego projektu do pobrania tu: https://www.gov.pl/web/kgpsp/projekt-ustawy-do-pobrania

Związek OSP RP   prowadzi analizę zapisów projektu ustawy z 11 października. Analiza przedstawiona  będzie na posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP które planowane jest na 21 października br., po czym Prezydium przedstawi stanowisko Związku OSP RP w tej sprawie.

W opracowanym stanowisku chcielibyśmy uwzględnić uwagi szerokiego grona strażaków zaangażowanych w ochotnicze pożarnictwo.
Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie Waszych uwag do nowego projektu poprzez formularzhttps://forms.gle/fgyrF7md6wD3LYNK7

Interesuje nas Wasze zdanie o różnych blokach zagadnień regulowanych zapisami ustawy. Interesująca jest także Wasza ocena proponowanych w projekcie rozwiązań w odniesieniu do obowiązujących obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ustawa do pobrania:) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910810351/U/D19910351Lj.pdf

Jednocześnie przypominamy, że trwa proces procedowania poprzedniej wersji (datowanej na 2 lipca br,) można prześledzić tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12348654/katalog/12800469#12800469

Związek OSP RP zgłosił swoje uwagi do projektu ale nie otrzymał szczegółowej odpowiedzi. Stanowisko Związku OSP RP: http://zosprp.pl/files/news/_pdf/54_XV_2021.pdf

Ocena projektu ustawy: http://zosprp.pl/files/news/_pdf/ZOSP.ustawa_OSP.ocena_prawna_projektu_u…