Prenumerata czasopisma ,,STRAŻAK”

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Białymstoku gorąco zachęca do składania zamówień na prenumeratę czasopisma STRAŻAK.
Zamówienia prosimy składać drogą elektroniczną do 15 grudnia 2021 r.

Druk zamówienia do pobrania (kliknij) >  Zamówienie – strażak

 

 

Informujemy że posiadamy w sprzedaży kalendarze na 2022 rok.
->
Kalendarz tłoczony plastikowy z wozem strażackim-  21,00 zł
-> Kalendarz strażacki książkowy  – 16,50 zł
-> Kalendarz kartkowy –  1,23 zł
 Zdjęcia kalendarzy znajdziecie na naszym funpage na facebooke – kliknij w linkhttps://www.facebook.com/379111212281202/posts/1807632312762411/

 

PRZYPOMINAMY BY KAŻĄ WIZYTĘ W NASZYM ODDZIALE, WCZEŚNIEJ Z NAMI UMÓWIĆ DROGĄ EMILOWĄ, SMS-OWĄ LUB TELEFONICZNĄ.

Obserwujcie nas na facebooke ! https://www.facebook.com/OWZOSPRPbialystok

 

 

 

 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych
II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi – 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych – 0 lub 1 punkt.
Do kolejnego etapu kwalifikuje się  max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.
Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.
Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej  z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.
Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Zakres tematyczny Turnieju:

 • Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
 • Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
 • Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
 • Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
 • Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Ochrona ludności.
 • Ochrona środowiska.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Zgłoszenia do udziału w turnieju.
 Aby wziąć udział w turnieju należy zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej.
Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować.
Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

Już wkrótce będzie możliwość rejestracji uczestników i opiekunów.

TERMIN ELIMINACJI PISEMNYCH – Wkrótce
TERMIN FINAŁU USTNEGO – Wkrótce

 Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line

Regulamin do pobrania