Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku informuje, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań promujących ochotnicze rodzaje i formy służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku informuje, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań promujących ochotnicze rodzaje i formy służby wojskowej

Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów białostockiego, monieckiego, sokólskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku informuje, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań promujących ochotnicze rodzaje i formy służby wojskowej. Chętnie przyjedziemy do Was, żeby się z Wami spotkać i zaprezentować ofertę służby wojskowej. Jedyne czego oczekujemy to zorganizowanie grupy chętnych osób (mniejsze jednostki mogą sięWięcej oWojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku informuje, że istnieje możliwość zorganizowania spotkań promujących ochotnicze rodzaje i formy służby wojskowej[…]

INFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury)

INFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury)

Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) przyznaje strażakowi ratownikowi OSP świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który: 1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: w przypadku mężczyzn –Więcej oINFORMACJA w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka OSP (tzw. dodatek do emerytury)[…]

System OSP

System OSP

Informujemy że aktualnie możliwe jest wprowadzanie oraz edycja raportów, informacji zbiorczych i informacji o zjazdach za 2020 rok. W związku z pracami modernizacyjnymi SYSTEMU OSP, dane dotyczące bieżącego roku sprawozdawczego (2021) w tym raporty OSP za rok 2021 będzie można wprowadzać od 25 stycznia 2022. Modernizacja SYSTEMU OSP „Ochotnik” w ramach projektu Związku Ochotniczych StrażyWięcej oSystem OSP[…]

Państwowa Straż Pożarna do odwołania zawiesiła szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Państwowa Straż Pożarna do odwołania zawiesiła szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Państwowa Straż Pożarna do odwołania zawiesiła szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawieszenie szkoleń spowodowane jest pracami nad nowym programem szkolenia, który ma zostać zatwierdzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych, szkolenia, w tym specjalistyczne, strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna.   Źródło: https://remiza.com.pl/zawieszono-szkolenia-dla-strazakow-osp/Więcej oPaństwowa Straż Pożarna do odwołania zawiesiła szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.[…]

Przekaż swój 1 % podatku na rzecz swojej OSP

Przekaż swój 1 % podatku na rzecz swojej OSP

Drodzy  Druhny i Druhny! Rozpoczęła się kampania 1%, która trwa od  01.01.2022 r. do  30.04.2022 r. PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE OSP, ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH, WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212, W CELU SZCZEGÓŁOWYM NAZWĘ  I ADRES OSP 🙂  Serdecznie zachęcamy! To nic nie kosztuje, a zawsze może pomóc jednostce w pozyskaniu nowego sprzętu, umundurowania lub innych potrzeb:) Co możeszWięcej oPrzekaż swój 1 % podatku na rzecz swojej OSP[…]

Informacja  w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Informacja w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) wprowadza generalną zasadę, że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z: 1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 2) środków z budżetu państwa przekazywanych Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej; 3) wpływów instytucji ubezpieczeniowych, oWięcej oInformacja w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.[…]

Informacja w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Informacja w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata,Więcej oInformacja w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r.[…]

Obowiązek dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – informacja rozszerzająca

Obowiązek dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – informacja rozszerzająca

Informacja podstawowa w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej Związku pod podanym poniżej adresem: http://www.zosprp.pl/?q=content/i nformacja-o-obowiazku-dokonania-zgloszenia-przez-osp-do-centralnego-rejestru-beneficjentow- Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) instytucjami obowiązanymiWięcej oObowiązek dokonania zgłoszenia przez OSP do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – informacja rozszerzająca[…]