Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zakres tematyczny Turnieju:
-Historia ochrony przeciwpożarowej
-OSP i Związek OSP RP
-Prewencja przeciwpożarowa
-Ratownictwo medyczne
-Organizacja szeroko pojętego ratownictwa

 

Regulamin oraz załączniki do pobrania: 
Informujemy że 16 lutego br. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP podjęło uchwałę w sprawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zamówienia – druk zamówień, tabele rozmiarów, cennik umundurowania galowego

Drodzy Klienci!

Poniżej zamieszczamy druki zamówień oraz tabelki rozmiarów mundurów galowych oraz ubrań specjalnych.
Przypominamy, że przy składaniu zamówień należy dokładnie podać:
– mundury – rodzaj sylwetki ( A,C lub C – odpowiednio wzrost, klatka piersiowa i pas w mundurach galowych i wzrost, obw klatki piersiowej, obwód pasa i obwód bioder w mundurach damskich)
– koszule – wzrost i rozmiar kołnierzyka
– rogatywki/kapelusze- rozmiar głowy
-ubrania specjalne – wzrost, klatka piersiowa i pas

Druk zamówienia do wydruku – kliknij
Druk zamówienia wersja edytowalna – kliknij
Tabela rozmiarów WUS – kliknij
Cennik WUS- umundurowanie – kliknij CENY OBOWIĄZUJĄ DO 10 KWIETNIA!!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA DLA STRAŻAKÓW OSP

Drodzy Druhny i Druhowie! 

W związku z dodatkiem emerytalnym dla strażaków ochotników poniżej w załącznikach zamieszamy dla Państwa wzór oświadczenia świadka, wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego.
Całość dokumentów i wszelkie informacje otrzymają Państwo we właściwej komendzie powiatowej/miejskiej PSP. 

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
– wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
– zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

 

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP

 

Wzór oświadczenia świadka

Instrukcja pomocnicza dla członków OSP

Rozporządzenie MSWiA w_sprawie wniosku o_przyznanie świadczenia ratowniczego

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/opublikowano-rozporzadzenie-dotyczace-swiadczenie?fbclid=IwAR1nMiY4Y5VnoT6bUlBCphM3Uor90U33Fm1tUY_7Y0BoI7NMhq3apwO-BIY

Delfinoterapia – prośba do strażaków

Szanowny Strażacy

Grupa lekarzy, rehabilitantów i zootechników uruchamia pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacyjny z delfinami czyli Górnośląskie Centrum Delfinoterapii. Za pomocą 5 delfinów-butlonosów będą w nim leczone dzieci oraz osoby dorosłe cierpiące na choroby: psychiczne, neurologiczne, onkologiczne oraz kobiety z nieprawidłowym przebiegiem ciąży. Przy obiekcie ma działać mały hotel i restauracja. Mamy m.in. biznes plan, cash flow, podpisaną wstępną umowę o dzierżawie delfinów, opracowane systemy: filtracji, zasalania i odsalania wody, cały schemat koncepcyjno-funkcjonalny ośrodka zrobiony przez architektów, kadrę medyczną przeszkoloną do pracy z delfinami oraz kadrę medyczną dla delfinów. Zwierzęta, które otrzymamy już 3. pokoleniu urodziły się w delfinarium i nie mają żadnych szans na powrót do życia w ich naturalnym środowisku.  Niestety banki nie chcą nam dać kredytu na budowę leczniczego delfinarium bo mały za mały wkład własny i za mały obrót firmy. Aby zmienić tą sytuację sprzedajemy na OLX m.in. magnesy w kształcie wozu strażackiego. Zachęcamy do ich kupna. Uzyskane fundusze przeznaczymy na budowę ośrodka. Po jego uruchomieniu  zapraszamy m.in. do rekreacyjnego pływania z butlonosami. Więcej informacji o nas jest na www.delfinoterapia.cuprum.pl

Magnes na lodówkę straż pożarna wóz bojowy kolekcje

 

Szanowni Strażacy – nazywam się Aleksandra Piaścik, mieszkam w Katowicach wraz z grupą lekarzy, rehabilitantów, zootechników uruchamiam  pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacyjny z delfinami, czyli Górnośląskie Centrum Delfinoterapii. Za pomocą 5. delfinów-butlonosów będą w nim leczone dzieci oraz osoby dorosłe cierpiące na choroby: psychiczne, neurologiczne, onkologiczne oraz kobiety z nieprawidłowym przebiegiem ciąży. Przy obiekcie ma działać mały hotel i restauracja. Mamy m.in. biznes plan, cash flow, podpisaną wstępną umowę o dzierżawie delfinów, opracowane systemy: filtracji, zasalania i odsalania wody, cały schemat koncepcyjno-funkcjonalny ośrodka zrobiony przez architektów, kadrę medyczną przeszkoloną do pracy z delfinami oraz kadrę medyczną dla delfinów.  Delfiny które otrzymamy już 3 pokoleniu urodziły się w delfinarium i nie mają żadnych szans na powrót do życia w ich naturalnym środowisku. Unia Europejska oraz polskie prawo zezwalają na budowanie takich obiektów.
Szanowni Strażacy – banki nie chcą nam dać kredytu  na budowę ośrodka ponieważ mamy za mały wkład własny i za mały obrót firmy. Nie otrzymaliśmy dotacji unijnych, nie możemy wejść na małą i dużą giełdę papierów wartościowych. Aby zebrać fundusze  sprzedajemy m.in. na OLX  magnesy w kształcie wozu strażackiego. Czy mogą Państwo zamieścić informację o tej aukcji na swojej stronie internetowej lub w „Strażaku”? My w zamian zamieścimy Wasze logo, baner lub zdjęcie pierwszej strony internetowej na naszej stronie o delfinoterapii. Wszystko będzie podlinkowane więc każdy chętny ją obejrzy. Co miesiąc  odwiedzają ją lekarze, fizjoterapeuci, osoby cierpiące na różne schorzenia, miłośnicy delfinów, dentyści, akustycy, osoby zajmujące się budową zbiorników, nurkowie-strażacy, nurkowie policyjni oraz wojskowi.
Szanowni Strażacy- delfinoterapia jest uznaną na świecie metodą rehabilitacji. Polega na zabawach i ćwiczeniach pacjentów z delfinami. W czasie seansu ultradźwięki emitowane przez bultonosy przenikają ludzkie ciało powodując drobne, pozytywne zmiany w zniszczonych komórkach. Ponieważ delfiny ciekawi u człowieka wszystko co odbiega od normy czyli nowotwory, protezy tam kierują lecznicze wiązki. W czasie zabaw z delfinami zwiększa się też u człowieka wydzielanie endorfin, które m.in. zmniejszają uczucie bólu i głodu. Efekty terapii są rewelacyjne, zwłaszcza u dzieci cierpiących na autyzm. Wiele maluchów, które nie potrafiło wypowiedzieć ani jednego słowa, po zabawach z delfinami mówią, czytają i reagują na otoczenie. Obecnie w takich placówkach są rehabilitowani pacjenci cierpiący na 80 różnych schorzeń zwłaszcza ze spektrum autyzmu, zaburzeniem afektywnym-dwubiegunowym, panicznym lękiem, schizofrenią, po udarach, operacjach serca, z niedowładem kończyn, wodogłowiem, opóźnieniem psychofizycznym, zaburzeniami mowy czy też wszelkimi fobiami.
Więcej informacji o nas jest na www.delfinoterapia.cuprum.pl