Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestry, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat:
Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat!
Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.
eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;
finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA (do pobrania):
Regulamin_OSKP
Karta_zgloszenia_RODO_2023

Wyniki konkursów historycznych 2022

Na XVI Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa i XXVIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadesłano 30 prac.

Komisja Konkursowa w składzie:
dr Janusz Gmitruk – przewodniczący
dr Zygmunt Tomczonek – wiceprzewodniczący
dr Mirosława Bednarzak-Libera – sekretarz
mgr Anna Przybylska
mgr Weronika Roś

nagrodziła i wyróżniła prace:

W konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa przyznano 4 nagrody i 5 wyróżnień:

I nagroda
Andrzej Pol, O Piotrkowskiej Straży Pożarnej, Piotrków Trybunalski 2021

II nagroda
Zdzisław Jan Zasada, Ochotnicza Straż Pożarna w Kłóbce na Kujawach, Kłóbka 2022

III nagroda ex aequo
Leszek Kapłon, Monografia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszowie w 110. rocznicę powstania, Radziszów 2021
Jarosław Stulczewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolicach 1921-2021. Zarys monograficzny, Zduńska Wola 2022

Wyróżnienia:

Jacek Sobczyński, Andrzej Szozda, Straż Pożarna w Zamościu 140 lat historii, Zamość 2022
Marek Okrent, Szukając korzeni. Rys historyczny rozwoju Straży Pożarnej w Pisarzowicach, Pisarzowice 2021
Alicja Natalia Kuczyńska, Wpływ Ochotniczej Straży Pożarnej na bezpieczeństwo lokalne na terenie powiatu bełchatowskiego, Warszawa 2021
Agata Lalik, Zadania i funkcje jednostek ochotniczych straży pożarnych w lokalnej społeczności w latach 2010-2020 studium na przykładzie OSP w Birczy, Przemyśl 2021
Monika Karpiuk, Działalność i rola Ochotniczej Straży Pożarnej w budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej gminy Białowieża, Białystok 2022

W konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” przyznano 8 nagród:

I nagroda
Marcin Kuchnicki, Marek Robert Górniak, Historia pożarnictwa na terenie Gminy Kotla, Kotla 2021

II nagroda ex aequo
Adam Wojciech Haładus, Święty Florian naszym patronem, Malczyce 2022
Mirosław Walicki, Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Osowińskiej 1922-2022,Wola Osowińska 2022

III nagroda ex aequo
Marek Robert Górniak, ks. Sławomir Zych, Z dziejów pożarnictwa na terenie powiatu kolbuszowskiego 1872/1875-2022, Kolbuszowa 2022
Jan  Woldański, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiat Pleszewski 1921-2021, Pleszew 2021
Marek Antosz, Historia Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry Strażackiej w Szczurowej, Szczurowa 2019
Janusz Marcinkowski, Jarosław Herbowski, Strażacka Kronika Powiatowa z lat 2017-2021, Wąbrzeźno 2021
Mariusz Roga, Rola Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Słupeckiego w dziele odzyskania niepodległości, Słupca 2022