Eliminacje Wojewódzkie OTWP – Tykocin 2023 – informacja

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tegoroczne Eliminacje Województwa Podlaskiego odbędą się 25 kwietnia 2023r. (wtorek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie.

#osp #zosprp #oddziałbiałystok #otwp #tykocin #turniejwiedzy #mdp

Regulamin-OTWP_2022


Poniżej przedstawiamy program konkursu.

Zakres przedmiotowy dotacji zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP

Komendant Główny PSP zatwierdził zakres przedmiotowy dotacji na zadania:
👨‍🚒„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2023
👩‍🚒 „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w roku 2023
🧑‍🚒 „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w roku 2023, wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEGO Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Białymstoku
🚒
Poniżej zakresy przedmiotowe zadań 🙂

Orkiestry na VIII Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza orkiestry dęte Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w VIII Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w dniu 27 maja 2023 r.

 

Prosimy wszystkie orkiestry i inne zespoły o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres zg@zosprp.pl.

 

Wszelkie informacje oraz karta zgłoszenia do pobrania: https://zosprp.pl/2023/03/24/informacja-dla-orkiestr-detych-osp-i-chorow/

 

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny-WYNIKI

15 marca 2023 r. w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP w Białymstoku odbyło się  podsumowanie konkursu plastycznego etapu wojewódzkiego.
Komisja oceniła 24 prac plastycznych.
Prace plastyczne były inspirowane zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych. Uczestnicy konkursu zastosowali najróżniejsze techniki (wycinanki, wyklejanki, malowanie farbą, akwarele, rysowanie pastelami, itp.) przedstawili własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, jak również działalności prewencyjnej, kulturalnej, itp.

Informacje o spotkaniu podsumowującym Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny na szczeblu Wojewódzkim przekażemy w najbliższym czasie.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród wyłonionych prac szczebla wojewódzkiego, na szczeblu krajowym mamy reprezentantów województwa podlaskiego https://zosprp.pl/2023/04/03/ogolnopolski-strazacki-konkurs-plastyczny-5/

 

Jury dokonało oceny prac uczestników zgodnie z regulaminem konkursu według następujących grup wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

 

WYNIKI

I grupa – przedszkola

 1. Laura Brulińska, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
 2. Beata Lubowicka, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
 3. Maryla Wojno, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
 4. Błażej Iwanowski, Gminne Przedszkole w Czyżewie
 5. Maria Ołdakowska, Gminne Przedszkole w Czyżewie

 

II grupa – szkoły podstawowe, klasy I-IV

 1. Szymon Piekarski , Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
 2. Franciszek Wyszyński, Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
 3. Antoni Grodzki, Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych

 

Wyróżnienia:

– Michał Guzowski, Szkoła Podstawowa w Kuczynie

– Adrianna Bruj, Szkoła Podstawowa w Białymstoku

– Martyna Gosk, Szkoła Podstawowa w Białymstoku

– Julia Kryńska, Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

– Aleksandra Walczuk, Szkoła Podstawowa w Sokołach

 

III grupa – szkoły podstawowe, klasy V-VIII

 1. Łucja Sokołowska, Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych
 2. Nicol Siłka, Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu
 3. Dawid Krzymiński, Szkoła Podstawowa w Płociczno-Tartak
 4. Maja Niemyjska, Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej
 5. Julia Zawadzka, Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

 

IV grupa – szkoły ponadpodstawowe

 1. Anna Aleksiejuk, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
 2. Aleksandra Dąbrowska, Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem
 3. Małgorzata Stankiewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

 

V grupa – osoby dorosłe

 1. Sabina Waszczuk, Klub Seniora w Wyszonkach Kościelnych
 2. Helena Szafara, Klub Seniora w Wyszonkach Kościelnych
 3. Mariola Purczewska, Kruszewo Wypychy gm. Sokoły

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo gorąco gratulujemy!