Szkolenie pracowników gmin i komendantów gminnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Barszczewie odbyło się szkolenie-narada dla pracowników urzędów gmin zajmujących się sprawami OSP oraz komendantów gminnych Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP. Szkolenie miało na celu przybliżenie wybranych zagadnień funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie Województwa Podlaskiego. Podczas szkolenia gościliśmy dh Grzegorz Szyszko – ZOSP RP Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP , Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Radców Prawnych oraz firmy współpracujące z naszym oddziałem tj. Brandbull Polska , ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego na czele z dyrektorem Wiesławem Golańskim. W szkoleniu udział wzięło 35 osób z 27 gmin Województwa Podlaskiego.