Główne cele

Swoje główne cele realizujemy poprzez

Ochrona życia

zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

Rrzecznictwo i reprezentowanie

członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych

Wykonywanie zadań

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej

Nasz Zespół

Pracownicy z którymi mamy najczęstszy kontakt
Magdalena Kalisz
Magdalena Kalisz
Główna księgowa
Barbara Cwalina
Barbara Cwalina
Punkt Sprzedaży w Łomży
Celina Żbikowska
Celina Żbikowska
Punkt Sprzedaży w Suwałkach

Najświeższe informacje dotyczące wszystkich beneficjentów