INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA DLA STRAŻAKÓW OSP

Drodzy Druhny i Druhowie! 

W związku z dodatkiem emerytalnym dla strażaków ochotników poniżej w załącznikach zamieszamy dla Państwa wzór oświadczenia świadka, wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego.
Całość dokumentów i wszelkie informacje otrzymają Państwo we właściwej komendzie powiatowej/miejskiej PSP. 

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
– wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
– zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

 

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP

 

Wzór oświadczenia świadka

Instrukcja pomocnicza dla członków OSP

Rozporządzenie MSWiA w_sprawie wniosku o_przyznanie świadczenia ratowniczego

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/opublikowano-rozporzadzenie-dotyczace-swiadczenie?fbclid=IwAR1nMiY4Y5VnoT6bUlBCphM3Uor90U33Fm1tUY_7Y0BoI7NMhq3apwO-BIY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *