Informacja o wymianie zaświadczeń na zezwolenia przez kierujących pojazdami uprzywilejowanymi OSP

WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi 19 lipca 2013 r. upływa termin, w którym kierowcy pojazdów uprzywilejowanych Ochotniczych Straży Pożarnych posiadający zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym powinni wymienić je na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (decyzja Starosty).

W przypadku, gdy tego nie uczynią po tej dacie nadal będą mogli kierować pojazdami uprzywilejowanym OSP na zasadach dotyczących osób, które nigdy takiego zaświadczenia nie posiadały. Lecz aby zachować uprawnienia po 4 stycznia 2016 r. będą musieli w międzyczasie ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami i uzyskać wydawane przez Starostę zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

„Wymiana” zaświadczenie na zezwolenie w podanym na wstępie terminie sprawi, że nie będą musieli w przyszłości ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *