Koronawirus – Komunikat Zespołu ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Warszawa, dnia 24-03-2020 r.

Komunikat
Zespołu ds. monitorowania
oraz wspomagania OSP w działaniach
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2

Zespół ds. monitorowania oraz wspomagania OSP w działaniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, przekazuje bieżące dane informacyjne – stan na dzień 24 marca 2020 roku, godzina 12:00:

 1. Informacje centralne i przegląd prasy

Liczba zarażonych – 774
Ofiar śmiertelnych – 9

Statystyki KG PSP – Za ostatnią dobę: Walka z koronawirusem: 47 punktów na granicy, gdzie pracowało 301 strażaków. 164 polowe izby przyjęć, gdzie pracowało 238 strażaków. 114 innych interwencji, które polegały głównie na dostarczaniu żywności i lekarstw, a brało w nich udział 93 strażaków PSP i 238 OSP.

 1. http://www.zosprp.pl/?q=content/wystapienie-zosp-rp-do-ministra-swia-oraz-ministra-zdrowia-o-zawieszenie-obowiazku-aktualiza – Wystąpienie ZOSP RP do Ministra SWiA oraz Ministra Zdrowia o zawieszenie obowiązku aktualizacji zaświadczeń lekarskich i KPP.
 2. https://remiza.com.pl/koronawirus-zosp-rp-pisze-do-ministrow/ – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wysłał listy do ministrów zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o aktualizację zaświadczeń lekarskich i KPP.
 3. https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37373 – Statystyki działań strażaków.
 4. https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Infolinia-psychologiczna/idn:37372 – Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowa Straż Pożarna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.
 5. https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/koronawirus-w-polsce-tyle-osob-moze-zarazic-sie-koronawirusem/sbyrxbn – Specjaliści prognozują, kiedy w Polsce wyhamuje wzrost zakażonych koronawirusem.
 6. https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37371 – Bieżące działania strażaków z woj. lubelskiego w zakresie zwalczenia zagrożenia koronawirusem.
 7. https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/23-marca-2020-roku-%EF%BF%BD-wideokonferencja-Komendanta-Glownego-PSP/idn:37370 – 23 marca 2020 roku – wideokonferencja Komendanta Głównego PSP.
 8. https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/ – Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-CoV-2.
 9. https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-stan-epidemii-w-polsce – Wprowadzamy nowe zasady dotyczące kwarantanny i podwyższamy kary za jej złamanie, zawieszamy również zajęcia edukacyjne do 10 kwietnia 2020 r. Jednocześnie dziewiętnaście szpitali przekształcamy w szpitale zakaźne. Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe uprawnienia. Działamy profilaktycznie, aby ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa.
 10. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/512 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
 11. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/511 – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 12. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/510 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.
 13. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/509 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
 14. https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej–pozyczkobiorcow-krajowego-funduszu-przedsiebiorczosci-spolecznej – Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej – pożyczkobiorców Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
 15. https://www.gov.pl/web/rodzina/posilek-dla-osob-w-kwarantannie-wsparcie-dla-bezdomnych – Posiłek dla osób w kwarantannie, wsparcie dla bezdomnych.
 16. https://www.gov.pl/web/rodzina/do-pracy-zdalnej-trzeba-przygotowac-i-siebie-i-dziecko – Do pracy zdalnej trzeba przygotować i siebie, i dziecko.
 17. https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ – Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego.
 18. https://rcb.gov.pl/raport-dobowy/ – Raporty bieżące Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
 19. https://www.gov.pl/web/koronawirus – Serwis gov.pl
 20. Województwo dolnośląskie
 21. https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16460,Brak-mozliwosci-odbioru-paszportow-oraz-kart-pobytu-informacja-dla-Klientow.html – Brak możliwości odbioru paszportów oraz kart pobytu – informacja dla Klientów.
 • Województwo kujawsko-pomorskie
 1. https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/koronawirus-darmowa-pomoc-psychoterapeutow2 – Koronawirus. Darmowa pomoc psychoterapeutów.
 2. Województwo lubelskie
 3. https://www.lublin.uw.gov.pl/koronawirus – Lubelski serwis informacyjny Koronawirusa.
 4. Województwo lubuskie
 5. Brak nowych komunikatów.
 6. Województwo łódzkie
 7. https://www.lodzkie.eu/page/126,komunikaty-prasowe.html?id=14276 – W województwie łódzkim są 2 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
 • Województwo małopolskie
 1. https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11968 – Koronawirus: Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów.
 • Województwo mazowieckie
 1. https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-posilek-dla-osob-w-kwarantannie-wsparcie-dla-bezdomnych – Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: posiłek dla osób w kwarantannie, wsparcie dla bezdomnych.
 2. https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/3891/ – Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”.
 3. https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat-o-osobach-hospitalizowanych-i-objetych-kwarantanna – Komunikat o osobach hospitalizowanych i objętych kwarantanną.
 4. https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/komunikat—srodki-ochrony-przekazane-mazowieckim-szpitalom – Środki ochrony przekazane mazowieckim szpitalom.
 5. Województwo opolskie
 6. https://www.opole.uw.gov.pl/kategoria_koronawirus – Koronawirus. Zakładka na stronie UW Opolskiego.
 7. https://www.opole.uw.gov.pl/komunikat-dot-wydawania-orzeczen-o-niepelnosprawnosci – Komunikat dot. wydawania orzeczeń o niepełnosprawności.
 8. Województwo podkarpackie
 9. Brak nowych komunikatów.
 10. Województwo podlaskie
 11. https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/siodmy-potwierdzony-przypadek-zakazenia-covid-19-w-podlaskiem – Siódmy potwierdzony przypadek zakażenia COVID-19 w Podlaskiem
 12. https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/aplikacja-kwarantanna-domowa – Aplikacja kwarantanna domowa.
 • Województwo pomorskie
 1. http://www.gdansk.uw.gov.pl/4200-pomorskie-22-osoby-zakazone-koronawirusem – Pomorskie. 22 osoby zakażone koronawirusem.
 2. http://www.gdansk.uw.gov.pl/4199-koronawirus-oszusci-do-blokady – Ochrona obywateli przed wyłudzaniem danych lub pieniędzy pod pozorem walki z epidemią koronawirusa to cel zawartego w poniedziałek porozumienia o współpracy, które wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz NASK uzgodniło Ministerstwo Cyfryzacji z największymi operatorami telekomunikacyjnymi.
 3. http://www.gdansk.uw.gov.pl/4198-pomoc-dla-rolnikow-zwolnienie-ze-skladek-krus – Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS.
 • Województwo śląskie
 1. http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/komunikat – Z wielkim żalem informujemy o śmierci 83-letniego mieszkańca naszego województwa, który zmarł prawdopodobnie z powodu komplikacji wywołanych zakażeniem koronawirusem.
 • Województwo świętokrzyskie
 1. Brak nowych komunikatów.
 2. Województwo warmińsko-mazurskie
 3. Brak nowych komunikatów.
 • Województwo wielkopolskie
 1. https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/kolejny-przypadek-zakazenia-koronawirusem – Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem.
 2. https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/kolejne-osoby-zakazone-koronawirusem – Kolejne osoby zakażone koronawirusem
 3. https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/czlonkowie-organizacji-kombatanckich-stosuja-sie-do-zalecen-i-nie-opuszczaja – Członkowie organizacji kombatanckich stosują się do zaleceń i nie opuszczają domów bez uzasadnionej potrzeby.
 4. https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-prasowe/dobre-informacje-w-sprawie-szpitala-w-wolicy-k-kalisza-i-jego-pacjentow – Dobre informacje w sprawie szpitala w Wolicy k. Kalisza i jego pacjentów.
 • Województwo zachodniopomorskie
 1. https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682 – Informacje na stronie urzędu nt. koronawirusa.

 

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *