Szkolenie pracowników gmin i komendantów gminnych

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Barszczewie odbyło się szkolenie-narada dla pracowników urzędów gmin zajmujących się sprawami OSP oraz komendantów gminnych Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP. Szkolenie miało na celu przybliżenie wybranych zagadnień funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie Województwa Podlaskiego. Podczas szkolenia gościliśmy dh Grzegorz Szyszko – ZOSP RP Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP , Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Radców Prawnych oraz firmy współpracujące z naszym oddziałem tj. Brandbull Polska , ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego na czele z dyrektorem Wiesławem Golańskim. W szkoleniu udział wzięło 35 osób z 27 gmin Województwa Podlaskiego.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym edycja 2023/2024

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego,  oraz udział we wszelkich innych wydarzeniach czy działaniach tj.: zawody strażackie, koncerty orkiestr, Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, itp.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe
V grupa – osoby dorosłe

Prace oceniane są etapowo począwszy od eliminacji środowiskowych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie, finał centralny.
eliminacje środowiskowe – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
eliminacje gminne, miejskie – zakończenie eliminacji do 31 grudnia;
eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia;
eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego;
finał centralny i ogłoszenie wyników po 31 marca 2024 roku.

Ze względu na wieloetapowy charakter konkursu prosimy o kontakt z najbliższym terenowym oddziałem Związku OSP RP.

W przypadku pytań na temat eliminacji prosimy o kontakt z Biurem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego.

Prace na finał ogólnopolski przyjmowane są po przejściu eliminacji wojewódzkich.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zapraszamy do udziału w konkursie.
Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika).

karta zgłoszenia 

regulamin

 

Cześć ich pamięci !!!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na drodze krajowej nr 20 między Żukowem, a Gdynią w którym zginęła dwójka Strażaków Ochotników składamy wyrazy głębokiego współczucia dla rodzin i bliskich Druhów z OSP Żukowo.
Składają Strażacy Ochotnicy z Województwa Podlaskiego.
Dziś (piątek 15.09.2023 r.) o godzinie 18:00 we wszystkich jednostkach #PSP i #OSP, włączamy sygnały świetlno-dźwiękowe i oddajemy hołd śp. druhnie Karolinie i śp. druhowi Łukaszowi.
Cześć ich pamięci !!!

WFOŚiGW w Białymstoku -Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023 tzw. Mały Strażak

👏Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym jednostkom OSP w programie WFOŚiGW w Białymstoku -Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2023 tzw. Mały Strażak
Zapraszamy na zakupy w naszym Oddziale🙂

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP- wyniki

Wyniki Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP
Gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom Ogólnopolskich Zawodów MDP a w szczególności reprezentantom naszego województwa.
OSP Wąsosz 💪👏
OSP Rutki Stare 💪👏