45. finał centralny OTWP

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. w Grzymysławicach k/Wrześni w województwie wielkopolskim odbył się 45. finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom z naszego województwa, a w szczególności Pawłowi Czyżewskiemu za zajęcie 2 miejsca w I grupie wiekowej w eliminacjach pisemnych oraz 5 miejsca w klasyfikacji ogólnej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej https://zosprp.pl/2023/06/05/45-final-centralny-otwp/#

 

FLORIANY 2023

UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

  1. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?

 

Eliminacje Wojewódzkie OTWP – Tykocin 2023 – informacja

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tegoroczne Eliminacje Województwa Podlaskiego odbędą się 25 kwietnia 2023r. (wtorek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie.

#osp #zosprp #oddziałbiałystok #otwp #tykocin #turniejwiedzy #mdp

Regulamin-OTWP_2022


Poniżej przedstawiamy program konkursu.

Zakres przedmiotowy dotacji zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP

Komendant Główny PSP zatwierdził zakres przedmiotowy dotacji na zadania:
👨‍🚒„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2023
👩‍🚒 „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w roku 2023
🧑‍🚒 „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w roku 2023, wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEGO Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Białymstoku
🚒
Poniżej zakresy przedmiotowe zadań 🙂