Skład Zarządu ( 2022-2027)

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podlaskiego ( 2022-2027)

L. p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Andrzej Koc
2 Wiceprezes  Jan Gradkowski
3 Wiceprezes Marek Komorowski
4 Wiceprezes Piotr Rybak
5 Wiceprezes Andrzej Sobolewski
6 Sekretarz Marcin Pieńkowski
7. Członek Prezydium Marek Olbryś
8. Członek Prezydium st. bryg. Sebastian Zdanowicz
9 Członek Prezydium Piotr Dojlida
10 Członek Prezydium Arkadiusz Krasowski
11 Członek Prezydium Artur Kuczyński
12 Członek Prezydium Józef Wiśniewski
13 Członek Prezydium Paweł Kopczewski
14 Członek Prezydium Karol Laskowski
15 Członek Prezydium Ryszard Grzybowski
16 Członek Prezydium Ernest Krauze
17 Członek Prezydium Janusz Wałuszko
18 Członek Prezydium Andrzej Czuper
19 Członek Zarządu Marek Bućko
20 Członek Zarządu Jarosław Kazimierczuk
21 Członek Zarządu Grzegorz Kłosk
22 Członek Zarządu Paweł Kondracki
23 Członek Zarządu Walenty Gałuszewski
24 Członek Zarządu Marta Tymińska-Malinowska
25 Członek Zarządu Krzysztof Milewski
26 Członek Zarządu Albert Litwinowicz
27 Członek Zarządu Kamil Jarzyło
28 Członek Zarządu Zenon Białobrzeski
29 Członek Zarządu Piotr Kłys
30 Członek Zarządu Adam Niebrzydowski
31 Członek Zarządu Jarosław Lewocz
32 Członek Zarządu Zdzisław Czakis
33 Członek Zarządu Jan Okuniewski
34 Członek Zarządu Marcin Wasilewski
35 Członek Zarządu Stanisław Kirejczyk
36 Członek Zarządu Mariusz Stefanowicz
37 Członek Zarządu Mirosław Surowiec
38 Członek Zarządu Tadeusz Chołko
39 Członek Zarządu Grzegorz Kulesza
40 Członek Zarządu Marcin Kruszewski
41 Członek Zarządu Krzysztof Krajewski
42 Członek Zarządu Bogdan Pac
43 Członek Zarządu Adam Backiel
44 Członek Zarządu Jacek Kiliszczyk
45 Członek Zarządu Adam Pawłowski

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

L. p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący Marek Pabich
2 Wiceprzewodniczący Tomasz Kalisz
3 Wiceprzewodniczący Andrzej Świderski
4 Sekretarz Roman Siemieniuk
5 Członek Marek Magnuszewski
6 Członek Feliks Stopnicki
7 Członek Kazimierz Grabowski

 

Skład Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

L. p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący Robert Rosiak
2 Wiceprzewodniczący Radosław Skubina
3 Wiceprzewodniczący Marcin Szymaniuk
4 Sekretarz Tomasz Krasowski
5 Członek Jan Kraśnicki
6 Członek Stanisław Olszewski
7 Członek Andrzej Piętka