Skład Zarządu

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

L. p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Andrzej Koc
2 Wiceprezes Zenon Białobrzeski
3 Wiceprezes Zdzisław Czakis
4 Wiceprezes Jerzy Wasiluk
5 Wiceprezes Kazimierz Woronowicz
6 Sekretarz Agnieszka Rutkowska
7 Skarbnik Stanislaw Derehajło
8 Członek Prezydium Jarosław Wendt
9 Członek Prezydium Andrzej Sobolewski
10 Członek Prezydium Jan Gradkowski
11 Członek Prezydium Artur Kuczyński
12 Członek Prezydium Karol Laskowski
13 Członek Prezydium Jan Okuniewski
14 Członek Prezydium Andrzej Czuper
15 Członek Prezydium Marek Komorowski
16 Członek Zarządu Krzysztof Waszkiewicz
17 Członek Zarządu Maciej Żywno
18 Członek Zarządu Piotr Dojlida
19 Członek Zarządu Paweł Kondracki
20 Członek Zarządu Roman Szpica
21 Członek Zarządu Andrzej Anusiewicz
22 Członek Zarządu Walenty Gałuszewski
23 Członek Zarządu Antoni Milewski
24 Członek Zarządu Jarosław Trochimczyk
25 Członek Zarządu Andrzej Duda
26 Członek Zarządu Piotr Kłys
27 Członek Zarządu Zbigniew Sokołowski
28 Członek Zarządu Grzegorz Zaorski
29 Członek Zarządu Maciej Bolek
30 Członek Zarządu Ryszard Grzybowski
31 Członek Zarządu Sylwester Stankiewicz
32 Członek Zarządu Marcin Wasilewski
33 Członek Zarządu Stanislaw Kirejczyk
34 Członek Zarządu Czesław Marchel
35 Członek Zarządu Mirosław Surowiec
36 Członek Zarządu Tadeusz Chołko
37 Członek Zarządu Bohdan Bagiński
38 Członek Zarządu Anna Bogucka
39 Członek Zarządu Grzegorz Kulesza
40 Członek Zarządu Jan Piętka
41 Członek Zarządu Bogdan Pac
42 Członek Zarządu Wojciech Ejsmont
43 Członek Zarządu Piotr Karnasiewicz
44 Członek Zarządu Jacek Kiliszczyk
45 Członek Zarządu Jacek Kumpiałowski
46 Członek Zarządu Sławomir Modzelewski

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

L. p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący Wiktor Antoniuk
2 Wiceprzewodniczący Antoni Lewandowski
3 Wiceprzewodniczący Jerzy Pac
4 Sekretarz Marcin Szymaniuk
5 Członek Mirosław Waszkiewicz
6 Członek Jarosław Bubrowski
7 Członek Krasowski Tomasz

Skład Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

L. p. Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodniczący Robert Rosiak
2 Wiceprzewodniczący Jan Rzymski
3 Wiceprzewodniczący Jacek Nowakowski
4 Sekretarz Tomasz Kalisz
5 Członek Feliks Stopnicki
6 Członek Bogdan Piotrowski
7 Członek Antoni Szymański