Sprawozdanie finansowe za 2020 r. jednostek OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzące uproszczoną ewidencję księgową do ⏳ 31.03.2021 r. składają Deklaracje CIT-8 oraz CIT-0 do właściwego Urzędu Skarbowego
w wersji elektronicznej bądź w wersji papierowej ( zgodnie z Art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r.).
Sprawozdanie finansowe należy sporządzić i podpisać przez wszystkich członków Zarządu OSP w formie elektronicznej do ⏳31.03.2021 r.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości składa się z:
🖋 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
🖋 Bilansu
🖋 Rachunku zysków i strat
🖋 Informacji dodatkowej do bilansu
Do ⏳ 30.06.2021 r. jednostki OSP zatwierdzają sprawozdanie finansowe przez walne zebranie członków OSP. Nie później niż do ⏳10.07.2021 r. sporządzone w wersji elektronicznej
i podpisane elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) przez wszystkich Członków Zarządu OSP sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie, jednostka OSP musi złożyć za pośrednictwem aplikacji Ministra Finansów do Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie
https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start – aplikacja e-sprawozdania, która pozwoli przesłać sporządzone sprawozdanie.
https://www.gov.pl/…/podpisz-dokument-elektronicznie… – link do podpisywania dokumentów poprzez podpis zaufany.
i podpisać sprawozdanie finansowe.
http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-na-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-osp-w-2021-roku wykaz druków na kampanie sprawozdawczo-wyborczą w OSP 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *