„Sto pytań do Prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne” Tom I

Książka jest pierwszą i jedyną taką pozycja na rynku wydawniczym.

Pomysł napisania książki zrodził się z faktu, że ponad 17 tysięcy jednostek OSP w Polsce, działając jako stowarzyszenia strażaków ochotników nie ma możliwości finansowych aby zatrudnić etatowego prawnika. Natomiast codzienne funkcjonowanie OSP wielokrotnie wymaga takiej fachowej pomocy. Celem tejże książki jest przedstawienie w formie pytań i odpowiedzi najważniejszych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem OSP w Polsce. Aneksy praktyczne mają umożliwić podejmowanie samodzielnych działań w oparciu o obwiązujące przepisy prawne, bez bezpośredniej pomocy prawnika(np. zawieranie umów cywilnoprawnych, wstępowanie na drogę sądową itd.).

Adresaci książki:

  • Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
  • Komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej,
  • Urzędnicy gminni obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Studenci i uczniowie strażackich szkół wyższych, aspiranckich i podoficerskich,
  • Uczestnicy kursów pożarniczych w ośrodkach szkolenia przy komendach Państwowej Straży Pożarnej,
  • Wszyscy zainteresowani działalnością OSP i systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *