Strażackie Oscary po raz trzeci

To już trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, organizowana przez największą organizację pożytku publicznego w naszym kraju – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”. Poprzednie edycje konkursu odbiły się szerokim echem nie tylko wśród strażaków-ochotników, ale także organizacji z nimi współpracujących.

Dzięki nagłośnieniu konkursu przez największe media ogólnopolskie, regionalną prasę i portale internetowe, które są najbliżej spraw społeczności lokalnych, obie edycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Łącznie w I i II edycji wpłynęło 631 zgłoszeń z całej Polski. Kapituła Konkursowa nominowała do nagrody FLORIANA 109 inicjatyw. Podczas uroczystych gal finałowych zwycięzcom wręczono łącznie 38 statuetek FLORIANA.

Konkurs FLORIANY skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych i partnerów, z którymi realizują projekty: lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć.

Aby zgłosić zrealizowaną przez OSP prospołeczną inicjatywę wystarczy odwiedzić stronę internetową Konkursu FLORIANY www.floriany.pl, w zakładce KONKURS wybrać REGULAMIN KONKURSU. Po zapoznaniu się z nim, należy kliknąć na podany link do internetowego formularza zgłoszeniowego i wypełnić go.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia drogą internetową oraz wysłanie formularza razem z dokumentacją zdjęciową tradycyjną pocztą na adres: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, z dopiskiem FLORIANY. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa15 marca 2019 roku.

W ramach współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ustanowiono także kategorię specjalną Konkursu FLORIANY „Ratujemy i Uczymy Ratować”, która jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych o tej samej nazwie. Jednostki OSP uczestniczące w programie, które przeprowadzą najwięcej szkoleń z pierwszej pomocy zostaną podczas Gali finałowej nagrodzone przez WOŚP.

  1. Regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu  

2. Zgłoszenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXz2TAh1XU8A19rXPoylgOpvMKcyEn_h5qTlWaHRAEON_CRQ/viewform

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *