MDP


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – jest komórką organizacyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd organizacji, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie).

W naszych załącznikach znajdą Państwo wszystkie materiały dotyczące MDP:

  • Regulamin Młodziezowej Drużyny Pożarniczej
  • Kartę ewidencyjną członka MDP
  • Deklarację członka MDP
  • Regulamin zdobywania sprawności MDP

ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

deklaracja_czlonkowska_mdp

karta_ewidencyjna_czlonka_mdp

Regulamin

Zestaw Specjalnosci MDP – regulamin