Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzewilejowanych OSP

Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzewilejowanych OSP

Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP (informacja z 2012 r.) Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych nie będą mieli obowiązku ukończenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o ile obecnie posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz spełnią wymogi ustawowe wymagane dla zachowania tych uprawnień. Zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy zWięcej oNowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzewilejowanych OSP[…]