Wprowadzenie Relikwii Św. Floriana do Kościoła Parafialnego w Kuczynie

04 czerwca 2021 r. miało miejsce. Wprowadzenie Relikwii Św. Floriana do Kościoła Parafialnego w Kuczynie.

Po zbiórce pododdziałów i wprowadzeniu ich wraz z Pocztami Sztandarowymi do świątyni rozpoczęła się Uroczysta Koncelebra Pontyfikalna – Liturgia Mszy Świętej pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego – Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej.
Wśród wielu Gości Honorowych byli między innymi: st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, druh Zenon Białobrzeski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, bryg. Adam Frankowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem Mazowieckiem. Na uroczystość przybyli bardzo licznie Siostry i Bracia Kurkowi ze Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej ze sztandarami a także Poczty Sztandarowe: Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem, Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Czyżewa, Kozarzy, Tworkowic, Wojen Szub, Wyszonek Kościelnych i Kuczyna.
Dowódcą Pocztów Sztandarowych był mł. kpt. Cezary Zalewski – Starszy Inspektor w Komendzie Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem a Dowódcą Warty Honorowej – druh Marcin Puchalski – Zastępca Naczelnika OSP w Kuczynie.

 

Źródło: OSP KUCZYN https://ospkuczyn.pl/aktualnosci-interwencje/item/171-wprowadzenie-relikwii-sw-floriana.html?fbclid=IwAR1GV4ElUkD0CMBxZuPKclBDsktj-rwOrWV3_s4GRnW90YeTikdiLcANCr0