Volkswageny Transportery trafiły do OSP

Na mocy porozumienia, które Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zawarł z Volkswagen Financial Services Polska, 29 czerwca ostatnia transza z trzydziestu Volkswagenów Transporterów została przekazana przedstawicielom OSP z różnych rejonów Polski. Poniżej przedstawiamy przygotowane przez Związek kryteria przyznawania samochodów oraz OSP, do których trafiły Transportery.

Bezpłatnie użyczone OSP przez Volkswagen Financial Services samochody zostały wyposażone w karty paliwowe, są ubezpieczone i objęte obsługą serwisową. Charakteryzują się przestronną 6-osobową kabiną i dużą przestrzenią ładunkową. Napęd na cztery koła pozwoli strażakom dotrzeć w krótkim czasie do każdego miejsca. Volkswageny Transportery będą wparciem dla strażaków-ochotników w ich codziennych działaniach, w tym w walce ze skutkami epidemii COVID-19, powodzi czy suszy.

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie ZOSP RP, 67 Ochotniczych Straży Pożarnych złożyło stosowne wnioski. Wytypowanie 30 z nich okazało się o tyle trudne, że każda OSP wykazała duży potencjał użytkowania Volkswagena Transportera T6 TDI L2H1 4Motion. Dotychczasowe działania zgłoszonych OSP również wskazywały na ich duże zaangażowanie i poświęcenie. Przyjęto zatem kilka kryteriów pomocnych w obiektywnym dokonaniu wyboru finałowej trzydziestki, w tym:

  1. przynajmniej jedno auto na województwo (jeżeli z danego województwa złożono jeden wniosek to został rozpatrzony pozytywnie);
  2. statystyka działań w 2020 r.;
  3. liczba członków mogących brać udział w akcjach;
  4. opis przewidywanego sposobu wykorzystania pojazdu.

W naszym województwie Volkswageny Transportery trafiły do OSP Dubicz Cerkiewnych (powiat hajnowski) 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w dotychczasowej realizacji projektu, a wszystkim wnioskodawcom przekazujemy wyrazy uznania za dotychczasową działalność.

 

 

III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

Drodzy Druhny i Druhowie!:)

OSP Polska Cerekiew organizuje III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Zawody są z założenia imprezą cykliczną rozgrywaną corocznie na przełomie lutego i marca.
Data najbliższych zawodów: 27.02.2021 (jeśli Covid pozwoli).
Miejsce: GOSiR Zakrzów, gmina Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie.
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w wieku od 6 do 10 lat.
Drużyna składa się z 8 zawodników + nieobowiązkowo 1 zawodnik rezerwowy.
Rozgrywane jest 6 konkurencji. Więcej na ten temat można przeczytać w majowym numerze „Strażaka”.
Linki do materiałów video z poprzednich zawodów:
https://www.youtube.com/watch?v=CzHDKt41g08
https://www.youtube.com/watch?v=FygBDQH4fjk&t=95s
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Komendant Zawodów
Janusz Szulka
OSP Polska Cerekiew
tel. 661 936 702
e-mail: ddp.halowe@interia.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!:)

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów –  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

W załączeniu przekazujemy list Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z uprzejmą prośbą  o włączenie się Państwa do kampanii promującej polskiebazarek.pl.
Przesyłamy wraz z listem plakat, z prośbą  o jego zamieszczenie na Państwa stronie internetowej, a także wydrukowanie i zamieszczenie na dostępnych tablicach ogłoszeń i innych nośnikach informacji (preferowany format wydruku – A3).

 

Departament Wsparcia Rolników
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
tel. 22 623 15 78; fax 22 623 21 44

 

ww.gov.pl/web/rolnictwo

 

 

XXV Pielgrzymka Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę – informacja

Z powodu trwającego w Polsce stanu epidemicznego, tegoroczna 25. Pielgrzymka na świętą Górę Grabarkę odbędzie się w zmienionej formie, odpowiedniej do zaistniałej sytuacji w naszym kraju.
Przez wzgląd na decyzje i obostrzenia jakie panują w naszym kraju, Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego zauważył duchową potrzebę oraz poczucie duszpasterskiej powinności, aby w sposób symboliczny wznieść modlitwy na tym świętym miejscu.

W związku z powyższym, z błogosławieństwa J.E. metropolity Sawy, dn. 18 sierpnia br., o godz. 10:00 na św. Górze Grabarce odprawiona zostanie Boska Liturgia. Przewodniczyć jej będzie J.E. abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, w asyście księży kapelanów, którzy będą wznosić modlitwy do Trójjedynego Boga, w intencji naszej Ojczyzny, żołnierzy, pracowników Wojska Polskiego, funkcjonariuszy instytucji służb mundurowych i ich rodzin, jak również w intencji pokoju na świecie i ustania epidemii koronawirusa. Bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się symboliczne – procesyjne przeniesienie wraz z postawieniem i oświęceniem krzyża, na terenie wokół głównej świątyni Przemienienia Pańskiego.

Źrodło: https://powp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/informacje-w-sprawie-pielgrzymki-na-sw-gore-grabarke/