Kontakt do naszego biura w sezonie wakacyjnym

Szanowni Klienci!

W związku z sezonem urlopowym informujemy Państwa, że odpowiedzi na wiadomości wysłane na inny adres niż  bialystok@zosprp.pl otrzymają Państwo dopiero w sierpniu.
Zważając na powyższe prosimy by kierować wszystkie zapytania wyłącznie na adres bialystok@zosprp.pl.
Prosimy również o zrozumienie, w związku z nieodebranymi telefonami. W naszym biurze dyżuruje jedna osoba, która nie jest w stanie odpowiadać na bieżąco na Państwa telefony, zaś na e-maila zawsze odpowiemy 🙂  Więc kto może prosimy o wiadomość tekstową, a komu nie uda się dodzwonić o cierpliwość – oddzwonimy 🙂
Kontakt:
e-mail: bialystok@zosprp.pl
tel. 85 743 50 70
tel. 47 711 70 69
kom. 512 605 139

 

 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie ,,STRAŻACY W AKCJI”

W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs pod hasłem „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac:
-> kategorię filmową
oraz
->kategorię literacką.
Jest kierowany jest do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie całego kraju.
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, na adres: 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1 z dopiskiem Konkurs „Konkurs – Strażacy w akcji”, lub na e-mail: konkurs.strazacywakcji@gmail.com.

W razie szczegółowych pytań kontakt: Marian Zalewski marian.zalewski@zg.zosprp.pl, 

Załączniki do pobrania:
Regulamin Konkursu-   regulamin-konkurs OST
Informacje szczegółowe – Konkurs Strazak nr 4 2022 r. s. 35_