Oferta

 1. Armatura pożarnicza
 2. Węże i osprzęt
 3. Środki pianotwórcze i proszki
 4. Hełmy i akcesoria
 5. Buty i kombinezony
  1. Buty strażackie FHR 003
  2. Buty strażackie gumowe FHR 003
 6. Umundurowanie wyjściowe
 7. Odzież ochronna
 8. Sprzęt ochrony osobistej
 9. Motopompy i pompy pożarnicze
 10. Agregaty prądotwórcze i wysokociśnieniowe
 11. Sprzęt łączności
 12. Aparaty oddechowe i wyposażenie dodatkowe
 13. Sprzęt ratownictwa technicznego
 14. Systemy oświetlenia i sygnalizacji
 15. Sprzęt ratownictwa wodnego
 16. Pilarki przecinarki podkrzesywarki i pozostały asortyment
 17. Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej
 18. Sprzęt medyczny
 19. Sprzęt gaśniczy
 20. Wentylatory
 21. Środki gaśnicze i sorbenty
 22. Sprzęt na zawody i pozostały sprzęt
 23. Vademecum Umundurowania Strażackiego
 24. Materialy reklamowe