Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 100W sumie: 135417

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE

  • Logo Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
    Logo Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
  • Zasady zdobywania sprawności MDP
    Zasady zdobywania sprawności MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - jest komórką organizacyjna jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd organizacji, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie).


 

W naszych załącznikach  znajdą Państwo  wszystkie materiały  dotyczące MDP:
-> Regulamin Młodziezowej Drużyny Pożarniczej
-> Kartę ewidencyjną członka MDP
-> Deklarację członka MDP
-> Regulamin zdobywania sprawości MDP

 

 

 

ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.