1,5 % podatku dla ZOSP RP

Druhny i Druhowie

Wkrótce rozpocznie się kampania 1,5%

Będzie trwać od 1 stycznia do 30 kwietnia

Pamiętaj o swojej jednostce zachęć przyjaciół i najbliższych,

wypełniając PIT wpisz nr KRS 0000 116 212 oraz nazwę i adres OSP(koniecznie podając kod pocztowy)

 

 

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa podkarpackiego

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa podkarpackiego

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa podkarpackiego, do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl
Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta – Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

 1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
 2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakładce https://witkac.pl/#/Urzad/Index/167

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości kolejne nabory w ramach programu ogłaszane będą w kolejnych województwach według poniższego terminarza:

 • świętokrzyskie – 19 lutego 2018 r.
 • dolnośląskie – 5 marca 2018 r.
 • śląskie – 19 marca 2018 r.
 • opolskie – 3 kwietnia 2018 r.
 • łódzkie – 16 kwietnia 2018 r.
 • pomorskie – 7 maja 2018 r.
 • kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
 • zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
 • lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
 • mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
 • warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
 • wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
 • podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
 • lubuskie – 3 września 2018 r.

Przydatne linki:

Poznajcie dwanaście kategorii II edycji Konkursu FLORIANY

Szanowni Państwo,

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „FLORIANY” to przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych społeczności.
Jego głównym przesłaniem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu. Ma też na celu promowanie społecznej aktywności lokalnych wspólnot oraz roli Ochotniczych Straży Pożarnych w życiu mniejszych miejscowości. Zadaniem Konkursu jest również promowanie współpracy OSP i samorządów, społeczne zaangażowanie pracodawców i przedsiębiorców.
Poznajcie szczegóły dwunastu kategorii konkursowych.
Bardzo proszę o przyłączenie się do wspólnej akcji informacyjnej nt. Konkursu, abyśmy dzięki Państwa pomocy i wsparciu mogli nagrodzić najciekawsze społeczne inicjatywy.

Z poważaniem
Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej